Ayça Tekindor

Paronoya

Sorma
Soru sorma artýk boþ yere
Kalbim senin oldu çoktan
Yorgun atmaktan
Korkma
Þüphelenme artýk boþ yere
Sabrým kalmadý bu aþkta
Gece çýkmam hiç bunu bilesin
Açýk giymem
Yoksa laf edersin
Sen normal adamý deli edersin
Bak seninle türkçe konuþuyorum
Anla artýk ben seni seviyorum
Kimseye bakmam yemin ediyorum
Paranoya yapma sinir oluyorum

Söz- Müzik : Ayça Tekindor
Düzenleme : Hacý Mustafa Ceceli

Play