Ayna

Denizi Bulana Kadar

Bir nehirden geçti ruhum
Hamdý yürek aþkta yoðruldum
Nice yoldan akýp geldim
Çok hýrçýndým þimdi duruldum

Denizi bulana kadar akar sular
Geçer yürek duraklardan
Özünü bulana kadar akar yaþlar
Göçer yürek korkulardan

Yaþamak sevmektir
Sevmek ibadettir

Play