Ayna

Deryalar

Aman bre deryalar kanlýca deryalar
Biz niþanlýyýz deryalar
Biz niþanlýyýz

Ýkimizde bir boydayýz
Biz delikanlýyýz

Kýrcaaliyle Arda arasý saat sekiz sýrasý
Ardalýlar aðlýyor Yusufum
Yoktur ah çaresi

Çýkar aba poturunu Yusufum
Dalgalar artacak
Demedim mi ben sana Yusufum
Kayýðýmýz batacak

Kýrcaaliyle Arda boylarýnda
Kimler gidecek
Garipte Yusufumun annesine
Kim haber verecek
Zavallý Feridenin annesine
Kim haber verecek

Play