Ayna

Dön Bak Aynaya

Her acý geçer dünü unutulur
Uzun olsa da gece sabahý bulur
Yapýlan iþin sorusu sorulur
Koca dünyada herkes yerini bulur

Her hüzünde bir umut olsun yakýþýr insana
Bir kývýlcým çakýverip aþka sevmekten korkma

Dön bak aynaya bu sen misin hatýrla
Hatýrla geçmiþ günlerini
Dön bak yollara o yollarý hatýrla
Hatýrla nerden geldiðini

Play