Ayna

Fesleðen

Yaðmurla gelen ilkbahar gibi gözlerin
Býktým geceden her zaman güzeldi düþlerim
Niyetim sensin gel
Fesleðen kokulu yarimsin
Çarem ssensin gel
Alnýma yazýlý tazemsin

Sevmedim yalaný sevemem ben
Aldatmam seni el gibi
Anladým aþký gözlerinden
Oldum ben de sen gibi

Aþkýma saygý bekliyorum senden
Bir acý türkü dinliyorum yelden
Mevsimi geçtim geçmiyorum senden
Bir acý türkü dinliyorum yelden