Ayna

Gittiðin Yaðmurla Gel

Geldiðin vapurla hasretim döner
Geldiðin yaðmurla yangýným söner

Aðýrýma gidiyor sensiz geçen günler
Yüreðime kazýnmýþ o güzel gözler

Gittiðin yaðmurla gel
Küskünüm yaðmurlara
Gittiðin yaðmurla gel
Böylesi daha güzel