Ayna

Güller Açtý

Yaðmurlu günlerde þarkýlar yazdým sana
Benden uzak illerde çaðýrdým duymadýnki
Kýþ günü ýssýz sahil asil dostum denizle
Bir buruk hüzün oldu aðladýk bilmedinki

Nerelerden geldim uzaktan
Geçtim bin türlü tuzaktan
Yüreðimdeki sýcaktan
Haberin varmý

Güller açtý bak sahillerde
Ben sana hasret mecnun bu yerlerde

Play