Ayna

Mahzen

Mahzen gönlümde sevda türküleri
Kurumuþ gözyaþlarýma bir mavilik getirdin
Kaç zamandýr hasretim sana
Unuturum demiþtim oysa
Unutamadým ne seni ne o günleri

Ya senden ya benden
Bir þeyler var düþündüren

Elbet saatler geçer
Geçer zaman
Güzel olan sen deðil
O günleri biliyorum
Ama yine de

Play