Ayna

Ölünce Sevemezsem Seni

Topraðýndan dönsün yüzüm
Ölünce sevemezsem seni
Kan aðlasýn iki gözüm
Ölünce sevemezsem seni

Hak reahmetin görmeyim
Gonca gülün dermeyim
Muradýma ermeyim
Ölünce sevemezsem seni

Yaþamak yýldýzlarda
Seninle olmak istiyorum
Seviþmek hüner deðil
Yanýnda kalmak istiyorum
Seviþmek hüner deðil
Yanýnda ölmek istiyorum

Ben bu yerde ölsemde
Ay yüzlüm yine elde
Muhtaç olayým namerde
Ölünce sevemezsem seni

Play