Ayna

Selvicaným

Sormadým hiç kimseye
Þimdi nerdedir diye
Ýsmini söyletmedim ben
Dost sohbetinde

Kýzmadým kýzamadým
Suçlu bendim belki de
Sadece seni çok
Çok sevdim hepsi bu

Vurdu günbatýmý aþkýmýzý
Zordu kalbimizin ilk sýzýsý
Sordu ay ýþýðý þarkýmýzý
Bitmedi dedim selvicaným

Play