Ayna

Sen Unutma Beni

Son deminde akþam merhaba dostum hüzün
Yalnýzým yine yalnýz nerdesin iki gözüm

Böyle mi yaþanýr ayrýlýk acýsý
Gözlerimden anla yeter
Gel de al canýmý al da kurtulayým
Ayrýlýk ölümden beter

Sende unuttum hayalleri
Sende unuttum sevilmeyi
Bari sen unutma beni
Sende unuttum ümitleri
Sende unuttum ben herþeyi
Bari sen unutma beni

Yüreðimin kýyýsýna vurdu minicik bir dalga
Tutmalýydým tutamadým kendimi
Bi caným var feda etsem sevdamý bilemezsin
Bi acým var anlatsam önünü göremezsin
Herkes unuttu gitti bende unuttum herþeyi
Bari bari sen unutma beni

Play