Ayna

Seni Çok Seviyorum

Anýlar karþýmda dans eder
Gözlerin düþer yüreðime
Geceler sensiz gelir geçer
Sen þimdi uzak þehirlerde

Nasýl sevdim seni
Nasýl düþtüm yangýnlara
Nasýl sevdim seni
Nasýl kandým yalanlara

Aþkýn baþýn almýþ durmaz yýllar geçiyor
Hasret dile gelmez yavrum dünya biliyor
Anlamadýnki onca zamana raðmen
Þarkýlarýn hepsi sana duy bak ne diyor

Seni çok seviyorum
Seni çok seviyorum
Ne olur dön gel bana
Seni çok seviyorum

Play