Ayna

Umutsuzluk

Minicik ellerinde bebeklerin
Aþýlmaz daðlar görüyorum
Kýsýk gözlerinde bir ihtiyorýn
Yýkýlmýþ daðlar çiziyorum

Hayat bu ya gelir ya geçer
Ýyi günler kötü günler gelip geçer

Herþeye raðmen gökyüzüne bakýp
Güzel bir þeyler hissetmek ne güzel

Umutsuzluk en büyük günah
Bunu bil böyle bak hayata

Play