Ayna

Zühtü

Samanlýktan kaldýramadým samanýda Zühtü
Ben sana kandým Zühtü
Þimdi geldi sarýlmanýn zamanýda Zühtü
Ben sana kandým Zühtü

Evlerinin önü kerpiç sekiside Zühtü
Yel estikçe gelir yarin kokusuda Zühtü

Evlerine varamadým dibektende Zühtü
Yel estikçe gelir yarin kokusuda Zühtü

Play