Azra

Jablan

Da li la?em kada ka?em
Da je sreæa u tri stvari
U dobroj ?eni gitari i bogatom tati
Koji uvijek ne?to radi
Pa ako sanja? takvu sreæu
Igraj rulet kocku karte
Ili prodaj sve osim blanje
I kreni drugom stranom jablane

Tvoji su dani proæerdani
Na vinjak tv i porno slike
?enu nema? i Te?ko da æe? je i steci
Pored takve stare majke
Ljubav je to za cime gine?
Do ljubavi se Te?ko sti?e
I zato prodaj sve osim blanje
I kreni drugom stranom jablane

Volio bih da si nalik na one
Bradate i silne momke
Da æumez di?e? na noge
I da te nude cigaretom i alkoholom
Da nosi? ?ljivu ispod lijevog oka
I vièe? parole sto strasno zvuèe
I da si bitnik i pravi anarhist
I zato kreni drugom stranom jablanePlay