Azra

Karta za sreæu

Stojim na uglu
Prijepodnevni sat
?icam kartu za sreæu
U jednom pravcu

Stojim na uglu
Siguran sam da zna?
Karta mi je u d?epu
U jednom pravcu

Stojim na uglu
Izmeðu deset i dva
Odluèujem se da ti pi?em
U jednom pravcu

Stojim na uglu
Tako obièan dan
Sanjam o tome da te naðem
U jednom pravcu

Razmi?ljam
Tra?im razlog da ne brinem
Odlazim da ti ka?em da te volim

Stojim na uglu
Prijepodnevni sat
?elim pravu kartu za svoje snove
I da me po?tedi?
Kada ti ka?em da te volim