Azra

Leute moj

rastoèija si se ka barilo leute moj
a mri?a je sagnjila leute moj
osta si sam napu?ten brod

brodovi su isto ka i ljudi
zlu moru daju ?ivot svoj
za tobom umiru

pjesma se dotakla predanja tvog leute moj
a sjeæanja naviru leute moj
osta si sam napu?ten brod

Play