Azra

Moj galebe

lipo mi je lipo mi je
na razini suvoj le?at
na osami blizu mora
na puèinu tebe gledat

moj galebe

tebe gledat s tobom letit
movrh svega nimat straja
pa prkosit svakoj buri
i neveri æa se vaja

moj galebe

æa se vaja u svom bisu
da i more vrije pini
i gospodar u srid svega
?ivo klicat u visini

u visini kada sunce
bez pristanka nama sije
i da ni?ta na tvom nebu
i na moru bisno nije

moj galebe

bisno nije dokle triba
tebe nose kud god ?eli?
pa neveri oli suncu
ti se ruga? i veseli?

na osami blizu mora
gde se sunce zemlji smije
slu?am tebe kako klièe?
lipo mi je lipo mi je

moj galebe

Play