Azra

Ne glumi

s tobom ?ivoti èesti umira?e
ne glumi
al nikad na ovaj na ovaj naèin mrtvi ne bija?e
ne glumi

kad ti ka?em volim te
ne vjeruj mi la?em te

ne glumi

nema tice do lastavice
ne glumi
niti pice do prasice
ne glumi

kad ti ka?em volim te
ne vjeruj mi la?em te

ne glumi

ne panièi dolazim
u ?ici te nalazim
razumi
ne glumi

Play