Azra

Nebo iznad Trnskog

zadnji put je nebo iznad trnskog
izgledalo licem kao cjelina
sa posteljinom i jastukom
skinuto do gole ko?e
pitala si me za?to tra?im grotesku u svakom detalju
i da li je ikad bilo bolje
kao da sam svemoguæ
i otkud to da pamtim svoje snove
kazi barem pravu rijeè
i uzdu? ulice proteæi æe moj dah

famozni pukovnik kodi danas ?ivi u moskvi
1 i 90 visok
lijepo izgleda
uvijek me kopkalo èime se zanimaju kodi i njegovi
sad kad su u penziji
moj sluèaj je inaèe rije?en
èeka se neka zgodna prilika
nebo iznad trnskog
ka?i barem pravu rijeè
i uzdu? ulice poteæi æe moj dah

Play