Azra

Nedjeljni komentar

Èitam nedjeljni komentar koji jasno ka?e
ko ne misli ovako taj kleveæe i la?e
ljudi bez kalibra i bez ideje
ufuravaju nam istine crno bijele

a ja
ja nemam dara
zabranjeno je da se odgovara

investicije su probile plafon tro?e se krediti
svuda mnogo paranoje svi su do grla u krizi
a mi bi htjeli da budemo centar svijeta
kineski sindrom za mnoga ljeta

a ja
ja nemam dara
zabranjeno je da se odgovara

?ljakeri danas ?ive kao bubreg u loju
nitko ih ne dira kad stoièki drmaju lozu
penzioneri sjede mirno kao ptice na grani
sreæa za mlaku kæer vrte se tobogani

a ja
ja nemam dara
zabranjeno je da se odgovara

svako malo netko se pospe pepelom po glavi
opreznost iznad svega ma budi pametan stari
a ?ta ti tu mo?e? ne budi lud
oni budu tebe rista ravno na sud

a ja
ja nemam dara
zabranjeno je da se odgovara

moja stara nije nikad bila u d?ambo d?etu
ne pada joj na pamet ona dr?i dijetu
klinci zure u tv i to po cijeli dan
oèi su im èetvrtaste kao ekran
ja se vraæam kuæi rano u pola ?est
na prvom uglu konfisciram jogurte
udarac u glavu me brutalno dovlaèi svijesti
ako ne slu?a? kurvin sine neæe? ni jesti

a ja
ja nemam dara
zabranjeno je da se odgovara

ja sam klasno deklasiran sirovi tip
al ne ?elim ni?ta lo?e da ti uradim
ja sam svjesno revoltiran urbani kit
brinem svoju brigu to me jako veseli

jer
ja ne ?elim ni?ta lo?e da ti uradim

ja sam oporuno indigirani gad
i nemam ni?ta protiv toga kad se slavi rad
ja sam fino struktuirani monstrum
ne plaèi draga nema frke za tvoj um

jer
ja ne ?elim ni?ta lo?e da ti uradim

ja sam strasno brutalan i uvijek u spidu
ti bi htjela da te grlim i ljubim u kinu
ja te obaram s nogu i to nije ?tos
ti u?iva? da vodi? ljubav sa mnom dan i noæ

jer
ja ne ?elim ni?ta lo?e da ti uradim

ja sam va?an èinilac i gotova stvar
to je moja trajna orijentacija
ja sam mnogo profaniran i hoæu da znam
dal me voli? i onda kad ti ne trebam

jer
ja ne ?elim ni?ta lo?e da ti uradim

ja sam hiper senzibilan i imam ideju
uvjeravam te da se od toga lo?e ?ivi
moj cilj opravdava sredstvo i to nije trik
a sada ?urim zbogom i oprosti mi

jer
ja ne ?elim ni?ta lo?e da ti uradim

Play