Azra

Nemir i strast

ljeti dolijeæe na tisuæe ?dralova
u prvom sutonu jedan od njih
skida prsten sa zelene naran?e
predah izmeðu ratova

za?to uzdi?u stasale djevojke
poljupce ionako nitko ne broji
olovni kovèezi no?eni maticom
kriju ?arena odli?ja

ili je nemir
ili je strast
ima tog ovdje isuvi?e

Play