Azra

Ti znas da putujem s tim

ti mi nikad nisi znala reèi
bilo gestom ili rijeèi
da me voli?

u tebi ljudi tra?e manu
ne?to slute al' ne znaju
koliko vrijedi?

no ipak preèesto
mislim na nas
preèesto
kao na poraz u ratu

sve ?to ?eni èini slabe strane
niti misli niti haje
za moju ljubav

sad ne ?elim vi?e da se svetim
predajem se svojoj zvijezdi
idem dalje

no ipak preèesto
mislim na nas
preèesto
kao na poraz u ratu

ti zna? da putujem s tim
preèesto

Play