Gothart

Jane Sandanski

Trâgnal mi Jane, Jane Sandanski
Trâgnal mi Jane, Jane Sandanski
Niz taja gora le, zelena
Niz taja Pirin le, planina

Niz taja gora, gora zelena
Niz taja Pirin, Pirin planina
Sâs verna vrana le, kobilka
Sâs tenka pushka le, na ramo

V Melnika grada Jane da ide
V Melnika grada Jane da ide
Druzhina da si le, nameri
Druzhina verna le, sgovorna

Ta da si fanat borba narodna
Ta da si fanat borba narodna
S turskite vârli le, dushmani
S turskite vârli le, dushmani

Play