Gothart

Mama Na Stojan Tichom Dumashe

Mama na Stojan
tichom dumashe:
Da znaesh, synko,
haber ti dojde -
pasha te vika
pary da dava,
charno da praví,
hair da stori.

Deto si chodil
borba se boril
borba se boril
s bash pechlivana.
Turchin te gledal,
che si preboril
bash pechlivana
ot Stambolgrada

Mamo le mila,
majke le male
Toj ne mene vika
pary da dava
toj ne mene vika
pary da dava
mi naj mene vika
da me poturi.

Vchera kat minach
kraj tjachni dvory
negova shterka
na vraty beshe.
Kraj neja kat minach
perchemi metnach
perchemi metnach
kytka i vzemach.

Play