Gothart

Sa o Roma, Daje

Sa o Roma, daje
amaro dive
amaro dive, Ederlezi

Sa o Roma, daje
sa o Roma, babo, babo
sa o Roma, o daje
sa o Roma, babo, babo
hej, Ederlezi, Ederlezi
sa o Roma, daje

Sa me amala,
oro khelena
oro khelena, dive khelena

Sa o Roma, daje
sa o Roma, daje, daje
sa o Roma, o babo
sa o Roma, daje, daje
hej, Ederlezi, Ederlezi
daje, kaj avel

Play