Gothart

Shto e Chudo Stanalo

Shto e chudo stanalo
v tova selo golemo.
Mlady momci junaci
co pishtovy borjat se.
Nash hadzija ped slaga
vo gornata machala.
Dobry na stol sedeshe
bradvata si tocheshe,
askerot go plasheshe.
--
Ve velké vsi se stal velký zázrak.
Mladíci bohatý?i z pistolí st?ílí.
Rychtá? se sna?í d?lat po?ádek.
Dobrý sedí na ?idli a brousí svou sekyru,
proto?e mu d?lá starosti Turek.
---
A big miracle happened in huge village.
Young heros shoot out their pistols
Reeve tries to put all in order.
The Good one sits on chair and sharpens his axe
because the Turk makes him worry.

Play