Gothart

U Stambolu Na Bosforu

U Stambolu na Bosforu bolan pa?a le?i,
Du?a mu je na izmaku, crnoj zemlji te?i.
Molitva je njemu sveta,
Dok mujezin s minareta
U?i glasom svim:
"Allah illallah, selam alejkjum"!

"Dok ste vjerno sluge moje slu?ili moj harem,
neka od vas svako uzme sedam ?ena barem".
iz oka mu suza kanu,
Pa na minder mrtav pa´nu,
Stari musliman.
"Allah illallah, selam alejkjum"!

Kad je ?ula pa?inica za tu tu?nu vijest,
Da se pa?a preselio na Ahiret svijet.
Iz oka joj suza kanu,
Pokraj pa?e mrtva pa´nu,
Ljubav pa?ina.
"Allah illallah, selam alejkjum"!

Play