Gothart

Zaspo Janko

Zaspo Janko pod jablonom
Svoje mile drage
Lepe moje crne o?i
Pogledajte na me

Pod jablonom zlatnom granom
Svoje mile drage
Lepe moje crne o?i
Pogledajte na me

Ja otrgnem zlatnu granu
Svoje mile drage
Lepe moje crne o?i
Pogledajte na me

Play