Jaap Mulder

De Tango

En daar stond Greet, ze had mijn partner afgetikt
Ik kon niet terug, nee nee, ik moest er aan geloven
Daar sta je op je vrije avond met zo'n dove
Het vette haar was in een paardestaart gewrikt

Och lieve help, wat was ze houterig en stijf
Dit werd een zaak van even heel diep ademhalen
Die rose kousen en dan ook nog die sandalen
De gele bloemenjurk hing loodrecht langs haar lijf

"Oh jee", riep Greet
"Guttegut daar gaan we dan"
En ze kroop bij deze woorden
Lekker dicht tegen me an

Een lucht van mottenballen hing er om haar heen
Dit was nou niet de wildste frisheid van limoenen
En rond haar oksels was nog wel wat weg te boenen
Gezien de grote klamme plek die daar verscheen

Nu werd een tango woest de danszaal ingekwakt
Ik zou me van m'n beste zijde laten kennen
Maar na een pas al bleek ze nauwelijks te mennen
We waren bijna in een plantenbak gesmakt

"Verhip", riep Greet
"Potverknetter, tsjeemienee
Dit vind ik nou lekker zwieren
Dansen is plezier voor twee"

Dat laatste vond ik nogal boud verondersteld
Er was van dansen trouwens ook maar weinig sprake
Geen enkel pas geleerd figuur kon ik nog maken
Ze hield mij bij haar sprongen in een greep gekneld

En tot het einde toe bleef zij maar uit de maat
Tenslotte was de marteling dan afgelopen
M'n beide enkels en m'n knieen lagen open
Ik had een bloedneus en een pijnlijk apparaat

"Kijk nou", riep Greet
"Ik heb de striemen in m'n hals
Wat kan een mens zich toch verliezen
In zo'n fijne Weense wals"

Play