Baris Manço

Affet Beni

Beni býrakýp gittiðinden beri
Terkedilmiþ bir çocuk gibi
Çaresizim dolaþtým gecelerde
Sana döndüm yine biliyorum suç bende

Affet beni ne olur affet beni
Yalvarýrým soru sorma
Verilecek cevabým yok suç bende
Affet affet beni

Kendi evimde bir yabancý gibi
Çýktým aðýr aðýr merdivenleri
Kapýyý çalmaya cesaretim yok
Sana döndüm yine biliyorum suç bende

Affet beni ne olur affet beni
Yalvarýrým soru sorma
Verilecek cevabým yok suç bende
Affet affet beni

Son bir kez seni görmek istedim
Geceler boyu bu aný bekledim
Sana dönmemi istemiyorsan söyle
Söyle gideyim ama önce yine de

Affet beni ne olur affet beni
Yalvarýrým soru sorma
Verilecek cevabým yok suç bende
Affet affet beni

Play