Baris Manço

Ali Yazar Veli Bozar

Ali yazar Veli bozar
Küp suyunu çeker azar azar
of...of...
Gözümde yaþ görseler
Erkek aðlar mý derler
Gökler aðlýyor dostlar
Ben aðlamýþým çok mu
Ali yazar Veli bozar
Küp suyunu çeker azar azar
Üzülmüþüm neye yarar
Keskin sirke küpüne zarar
of...of...
Bir gün dönsem sözümden
Düþerim dost gözünden
Dünya dönüyor dostlar
Bir sözden dönmüþüm çok mu
Devran dönüyor dostlar
Ben dönmüþüm çok mu
of...of...
Barýþ yolun sonunda
Yürü demek bosuna
Hayat duruyor dostlar
Ben durmuþum çok mu
Yaþam bitiyor dostlar
Ben bitmiþim çok mu...

Play