Baris Manço

Domates Biber Patlýcan

Domates biber patlýcan
Domates biber patlýcan
Bir anda bütün dünyam karardý
Bu sesle sokaklar yankýlandý
Domates biber patlýcan
Keþke sana hislerimi açýkca anlatabilseydim
Sana deli gibi aþýk olduðumu söyleyebilseydim
Gözgöze geldiðimiz o anda
Dilim tutuldu bir anda
Konuþamadým karþýnda
Oysa bütün cesaretimi toplayip sana gelmiþtim
Senin için çarpan þu kalbimi gör istemiþtim
Tam elini tutmak üzereyken
Aþkýmý itiraf edecekken
Sokaktan gelen o sesle yýkýldý dünyam
Domates biber patlýcan
Domates biber patlýcan
Bir anda bütün dünyam karardý
Bu sesle sokaklar yankýlandý
Domates biber patlýcan
Þimdi benden çok uzaklardasýn biliyorum
Belki Bir gün dönersin diye dualar ediyorum
Seni bir defa görsem yeter
Ýnanki bu bir ömre bedel
Yeter ki bitmesin bu rüyam
Nereye gitsem ne yana baksam hep seni görüyorum
Biliyorum artýk çok geç ama yine de bekliyorum
Herþey boþ geliyor bana
Sarýlacaðým sýmsýký sana
Yeter ki yýkýlmasýn bir daha dünyam
Domates biber patlýcan
Domates biber patlýcan
Bir anda bütün dünyam karardý
Bu sesle sokaklar yankýlandý
Domates biber patlýcan

Play