Baris Manço

Dört Kapý

Tuz ekmek hakký bilerek
Sofra kurmasan da olur
Ilýk bir tas çorba yeter
Rýzkým buymuþ der içerim

Kadir kýymet anlayana
Sandýk açmasan da olur
Kýrk yamalý hýrka yeter
Ýdris biçmiþ der giyerim

Bir çorbayla karným doydu
Hýrka bana yorgan oldu
Birde kalem tutmayý öðret
Kýrk yýl sana hizmet ederim
Bana bir harf öðret yeter
Kýrk yýl sana hizmet ederim

Barýþým uzaktan geldim
Dört kapý önünde durdum
Dört kapýdan geçemezsem
Geldiðim gibi giderim

Play