Baris Manço

Adem Oglu Kýsgýn Fýrýn Havva Kýzý Mercimek

Adem babayla Havva anadan bu yana
Çok þeyler söylendi sevda üzerine
Sayýsýz türküler yapýldý Leyla ile Mecnun Ferhat ile Þirin
Hepside dertli ayrýlýklarla biten ýzdýrap gözyaþý dolu
Hani karabasan gibi insanýn dünyasýný karartan sýkýntýlý
þeylerdi
Bugün Barýþ kardeþiniz sizlere yeni bir türkü söyleyecek
Çünkü Barýþ gördü ki yeryüzünde en büyük gerçek
Adem oðlu kýzgýn fýrýn Havva kýzý mercimek

Kýz dediðin nazlý olur erkek ise mangal yürek
Er kiþinin yanýnda hatun gerek
Kýz dediðin nazlý olur erkek ise mangal yürek
Er kiþinin yanýnda hatun gerek
Adem oðlu kýzgýn fýrýn Havva kýzý mercimek

Kýz olmazsa er kiþi kolsuz kanatsýz demek
Davulu dengi dengine vurmak gerek
Kýz olmazsa er kiþi kolsuz kanatsýz demek
Davulu dengi dengine vurmak gerek
Adem oðlu kýzgýn fýrýn Havva kýzý mercimek

Adem oðlu kýzgýn fýrýn Havva kýzý mercimek
Mercimek fýrýn yan yana fazla söze ne gerek
Deli gönül sevdi mi istemez yorgan döþek
Adem oðlu kýzgýn fýrýn Havva kýzý mercimek

Kimi zeytin peynir yer kimi baklava börek
Kimine saray dar gelir kimine bir oda gerek
Ýki göz bir kulübe yeter Havva kýzýna
Adem oðlu kalender yiyeceði bir lokma ekmek
Adem oðlu kýzgýn fýrýn Havva kýzý mercimek

Tanrý böyle buyurmuþ dünya böyle kurulmuþ
Her Adem oðluna bir Havva nasip olmuþ
Tanrý böyle buyurmuþ dünya böyle kurulmuþ
Her Adem oðluna bir Havva nasip olmuþ
Yedi iklim dört kuþak inanmazsan gitte bak
Nuh'un gemisinde bile fýrýn mercimek dolmuþ
Adem oðlu kýzgýn fýrýn Havva kýzý mercimek