Baris Manço

Geçti Dost Kervaný

Þu karþý yaylada göç katar katar
Bir yiðidin derdi serinde tüter
Bu ayrýlýk bana ölümden beter
Geçti dost kervaný eyleme beni eyleme beni
Bu ayrýlýk bana ölümden beter
Geçti dost kervaný eyleme beni eyleme beni

Þu benim sevdiðim baþta oturur
Bu güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrýlýk bize zulüm getirir
Geçti dost kervaný eyleme beni eyleme beni
Bu ayrýlýk bize zulüm getirir
Geçti dost kervaný eyleme beni eyleme beni

Pir Sultan Abdalým daðlar aþarým
Aþarýmda dost diye nere düþerim
Çok ekmeðin yedim helalaþalým
Geçti dost kervaný eyleme beni eyleme beni
Çok ekmeðin yedim helalaþalým
Geçti dost kervaný eyleme beni eyleme beni

Play