Baris Manço

Gönül Ferman Dinlemiyor

diyar diyar dolaþtým ben
yollara düþtüm derdinden
her çiçekte gördüm seni
kara toprak ver yarimi
yaza yaza bitti kalem
bir gün elbet dolar çilem
ben bu yola kurban olam
kara toprak ver yarimi

gönül ferman dinlemiyor
bu ayrýlýk çok acý
gönül ferman dinlemiyor
yok mu bunun ilacý

geri ver, geri ver kara toprak ver yarimi
bir sabah ansýzýn elimden aldýðýn gibi

bir gün olur devran döner
vade gelir yollar biter
zengin fakir burdan geçer
kara toprak ver yarimi
deli gönül coþtu çaðlar
derdime dayanmaz daðlar
gelen aðlar giden aðlar
kara toprak ver yarimi

Play