Baris Manço

Gülme Ha Gülme

Turnalardan haberimi aldýðýn gün
Sevdiceðim gülme sakýn gülme ha gülme
Anlýma bir karayazý yazýlmýþ ki yok ilacý
Sevdiceðim gülme ha gülme

Yaðmur ince ýlýr aðlar her damlasý yüreðimi daðlar
Seni bana çok görenler neyler
Karlý daðlar uzun uzun yollar hepsi piþman susmuþ aðlar
Seni bana çok görenler neyler

Yýllarým geçer güz yaz olur
Barýþ bir gün toprak olur
Sil gözyaþýn durma ha durma

Play