Baris Manço

Kara Sevda

Nasýl anlatsam bilemiyorum içim içime sýðmýyor
O deli dolu neþe dolu kiþi ben deðilim sanki
Dýþarýsý buz gibi lapa lapa kar var benim içim yanýyor
Eksi kýrk derece soðuk suda bile yüzerim inanki

Kara sevda kara sevda dedikleri daha ne olabilirki?
Kara sevda kara sevda seni benden kim ayýrabilirki? )nakarat
Çocukça bir aþk gelip de geçme sakýn gülme halime
Nasýl olduðunu anlayamadým ama seviyorum seni delicesine

Nasýl anlatsam bilemiyorum gözlerim kararýyor
Tepe taklak oldu dünya tersine sanki
Bütün aþýklar el ele kol kola cývýl cývýl geziyor
Bense nuhun gemisinde tek baþýma gibi inan ki

Play