Baris Manço

Nane Limon Kabuðu

Eski adamlar doðruyu söylemiþ
Bir çiçekle bahar olmaz
Kiþi kendini bilip saða sola sormalý
Can pazarý bu oyun olmaz
Zürafanýn düþkünü beyaz giyer kýþ günü
Sonunda þifayý kapýpta þaþýrýnca
Bana gel beni dinle iyi yaz
Defteri kalemi al iyi yaz
Nane limon kabuðu bir güzel kaynasýn aman
Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeði biraz çörek otu katasýn
aman
Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçýn bir tutam zencefil aman
Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor biraz daha sabret
güzelim
Ha ha ha ha ha hapþu
Çok yaþa
Sende gör
Rahat ve iyi yaþa

Sen tedbirini al önünü kýþ tut býrak yine de yaz gelsin
Çoðu zaman hesap çarþýya uymaz sonra dizini döversin
Zürafanýn düþkünü beyaz giyer kýþ günü
Sonunda þifayý kapýpta þaþýrýnca
Bana gel beni dinle iyi yaz
Defteri kalemi al iyi yaz
Nane limon kabuðu bir güzel kaynasýn aman
Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeði biraz tere otu katasýn
aman
Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçýn bir tutam zencefil aman
Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor biraz daha sabret
güzelim
Ha ha ha ha ha hapþu
Çok yaþa
Sende gör
Rahat ve iyi yaþa

Barýþ iðneyi kendine batýrýr çuvaldýzý baþkasýna
Bol keseden aklý ona buna daðýtýr darýsý kendi baþýna
Zürafanýn düþkünü beyaz giyer kýþ günü
Sonunda þifayý kapýpta þaþýrýnca
Bana gel beni dinle iyi yaz
Defteri kalemi al iyi yaz
Nane limon kabuðu bir güzel kaynasýn aman
Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeði biraz tere otu katasýn
aman
Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçýn bir tutam zencefil aman
Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor biraz daha sabret
güzelim
Ha ha ha ha ha hapþu
Çok yaþa
Sende gör
Rahat ve iyi yaþa