Baris Manço

Sahilde

Yýllar önce yine böyle bir aðustos akþamý
Seninle yürümüþtük bu sahilde
Bilmem hala benim gibi sen de hatýrlar mýsýn
El ele söz vermiþtik bu sahilde

Seni bana çok gördüler
Ýnanmadýn mý bana unutmam demiþtim sana
O sabah ayrýlýrken

Þimdi bilmem kim bilir hangi sahilde nerdesin
Ben yalnýz, acaba sen kiminlesin

Seni bana çok gördüler
Ýnanmadýn mý bana unutmam demiþtim sana
O sabah ayrýlýrken

Herkes duysun tertemiz aþkýmýn öldüðünü
Tek baþýma kutladým yýldönümünü

Play