Vaclav Neckar

Kdo vchází do tvých sn?

Tv?j krok je lehký jako dech,
kudy jde?, tam za?íná bál,
?aty tvé, ty ?ila tvá máma,
nemá? prsten, kdo by ti jej dal, nevím sám.

Tvým bytem je studentská kolej,
jedna postel, gramofon,
Ringo Starr se z obrázku dívá,
já bych snad, co vidí jen on, vid?l rád.

Kdo vchází do tvých sn?, má lásko,
kdy? nem??e? v noci spát,
komu pat?í ty kroky, co slýchá?,
a my?lenky tvé cht?l bych znát jedenkrát.

3.Co znám, to jsou známky z tvých zkou?ek,
a vím, ?e má? ráda beat
a líbí se ti Salvátor Dalí,
jen pro lásku cht?la bys ?ít, milovat.

Pojede? na prázdniny k mo?i,
a? tam, kde slunce má chrám,
jeho paprsk?m dá? svoje t?lo
a dál se jen v?nuje? hrám milostným, a ty já znám.

Kdy? pak napadne sníh, pojede? do hor
se svou partou ze ?kolních let,
p?átel má? víc, ne? bývá zvykem,
ale ?ádný z nich nezná tv?j sv?t, netu?í.

Kdo vchází do tvých sn?, má lásko,
kdy? nem??e? v noci spát,
?í jsou ty kroky, co slýchá?,
a my?lenky tvé cht?l bych znát jedenkrát.

Tv?j stín, to je stín n??ných písní,
tvá dla? je tajemství víl,
kdo slýchá tv?j hlas, ten je ztracen,
ten se nav?dy polapil, úsm?v tv?j, to je ta past.

Ten pán, co prý si t? vezme,
musí být multimilioná?,
?íká? to v?em tak vá?n?, ?e ti v??í,
jen já stále pro?ítám sná? a hledám v n?m.

Kdo vchází do tvých sn?, má lásko,
kdy? nem??e? v noci spát,
komu pat?í ty kroky, co slýchá?,
a my?lenky tvé cht?l bych znát jedenkrát.

Já tu ?ekám, a? vrátí? se z toulek,
ty dálky nevedou dál,
a? chce? nebo nechce?, tak kon?í,
a vítr nikdo nespoutal, ani já.

Poj? jednou ke mn? blí?, jedenkrát,
a já ti povím, kdo vlastn? jsem,
vypni gramofon, nech té hry, zanech p?átel,
slétni z oblak na pevnou zem, ti?e st?j a poslouchej.

To já vcházím do tvých sn?, má lásko,
kdy? nem??e? v noci spát,
a mé jsou ty kroky, co slýchá?,
jen my?lenky tvé cht?l bych znát ...

Play